Cakes


half kg fresh fruit cake
half kg fresh fruit cake ..
Rs 680.00
Ex Tax: Rs 680.00
tweet tweet tweetie
tweet tweet tweetie ..
Rs 4,079.00
Ex Tax: Rs 4,079.00
1 kg chocolate truffle cake
1 kg chocolate truffle cake ..
Rs 1,030.00
Ex Tax: Rs 1,030.00
half kg pineapple cake
half kg pineapple cake ..
Rs 579.00
Ex Tax: Rs 579.00
tweety pie face
tweety pie face ..
Rs 2,180.00
Ex Tax: Rs 2,180.00
1 kg fruit cake
1 kg fruit cake ..
Rs 1,180.00
Ex Tax: Rs 1,180.00
half kg strawberry cake
half kg strawberry cake ..
Rs 580.00
Ex Tax: Rs 580.00
1 kg black  forest cake
1 kg black  forest cake ..
Rs 1,780.00
Ex Tax: Rs 1,780.00
1 kg kiwi cake
1 kg kiwi cake ..
Rs 1,180.00
Ex Tax: Rs 1,180.00
2 tier chocolate delight cake(3 kgs)
2 tier chocolate delight cake(3 kgs) ..
Rs 2,280.00
Ex Tax: Rs 2,280.00
1 kg butterscotch cake
1 kg butterscotch cake ..
Rs 1,980.00
Ex Tax: Rs 1,980.00
1 kg plum cake
1 kg plum cake ..
Rs 930.00
Ex Tax: Rs 930.00
2 tier snowy pineapple cake(3 kgs)
2 tier snowy pineapple cake(3 kgs) ..
Rs 2,179.00
Ex Tax: Rs 2,179.00
1 kg dark chocolate truffle cake
1 kg dark chocolate truffle cake ..
Rs 1,830.00
Ex Tax: Rs 1,830.00
1 kg strawberry cake
1 kg strawberry cake ..
Rs 979.00
Ex Tax: Rs 979.00